Ons palmares

2012

1e, 07/04: 24-uren Chiro Hallaar
1e, 19/05: [OHC] Kubb Cup
1e, 30/06: Chouffekubbers Tornooi
1e, 04/08: Vors Viking Kubb
1e, 18/08: Kubb KWB-Statie
3e, 26/08: Belgisch Kampioenschap

2013

1e, 11/05: [OHC] Kubb Cup
1e, 18/05: Kubbcup Weekdieren
1e, 25/05: Dissers Kubb Trophy
2e, 03/08: Vors Viking Kubb
1e, 17/08: Nachtkubbtornooi
3e, 18/08: Kubb KWB-Statie
1e, 24/08: Belgisch Kampioenschap
8e finale, 7/06: Basel Kubb (team1)
16e finale, 7/06: Basel Kubb (team2)
1e, 21/09: Mirakelkubberstornooi
1e, 21/09: Kubbklassement

2014

??, 19/04: 24-uren Chiro Hallaar
??, 24/05: Dissers Kubb Trophy
??, 14/06: [OHC] Kubb Cup
??, 28/06: Vlaams Kampioenschap
??, 23/08: Belgisch Kampioenschap

{ Kubb unites people and creates peace on Earth }